w

En titt i læreplanen..

Norges Guideforbunds utdanningsutvalg, som ble opprettet av forbundets årsmøte i Trondheim 1985, la den gang fram sitt forslag til landsdekkende Læreplan med plan for utdanning av lokalguider i Norge.

05.11.201508:27 Norges Guideforbund

Hensikten med Læreplanen er å sikre en enhetlig guideopplæring og kompetanse til guider med rett til å bruke tittelen NGF-autorisert guide. 

Læreplanen presenterer de faglige målene for guideutdanningen, og ulike modeller for organisering og gjennomføring av guidekurs.

Planen vektlegger den faglige bredden og spesialiseringen som er nødvendig for å styrke kompetansen innen guideyrket. 

Planen omhandler ikke opplæring i fremmedspråk, da det forutsettes at kandidaten behersker det/de nødvendige arbeidsspråk ved opptak på kurs. Hvis kursarrangøren likevel ønsker å tilby språkopplæring parallelt med guideopplæringen må dette skje ved hjelp av egne språkkurs. 

Mye innen reiseliv er endret siden 1985, Læreplanen er derfor revidert i 1994, 1996, 2004, 2006, 2011 og 2013.

Under ser du en oversikt over innholdet i læreplanen:

google map